Yu, Lihua, 1931-

Qiu shan you ji chong = When we meet again / When we meet again Yu Lihua zhu. - Chu ban. - Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2010. - 367 p. ; 21 cm. - Dang dai ming jia ; 29 . - Dang dai ming jia (Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si) ; 29. .

Huang hun, lang li de nü ren -- Jiang Xiaohui -- Xun zhao lao ban -- Lin Man -- You yi -- Hui lai ba, Lili -- Hui tou bu shi an -- Qiu shan you ji chong -- Yi xiang bu dao de jie ju.

A collection of nine short stories by the acclaimed author Yu Lihua.

9789867178992 (pbk.) 9867178998


Chinese Americans--Fiction.
Chinese Americans.


Fiction.

PL2928.L43 / Q258 2010

895.1/352

915 Monroe Street, Huntsville, AL 35801 | Phone: (256) 532-5940 | Circulation & Renewals: (256) 532-5984 | Contact the Library | Privacy Policy

Powered by Koha